dnes je 25.2.2024

Input:

Příběhy k zamyšlení - Lichvář a tři nevěstky

4.3.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

     Byl jednou jeden soudce, který chtěl očistit své město od dvou největších zel, prostituce a lichvy. Biřici chytili a přivedli do soudní síně tři nevěstky a jediného lichváře. „Víš, proč jsi tady?“ zeptal se soudce první ženy. Ale ta spustila náramný křik. „Budu si stěžovat!“ povykovala na celé kolo. „Já vedu poctivý masérský salón!“ Soudce zesmutněl a řekl: „Přestaň! Tři měsíce vězení.“

     Potom předvolal druhou ženu. „A ty chápeš, proč jsi tady?“ Žena se ihned dala do pláče. „Neurážejte mě, pane! Jsem umělkyně, hraji pánům na loutnu a zpívám!“ Soudce zesmutněl ještě více. „Mlč už! Tři měsíce vězení.“

     Stejně se zeptal třetí ženy. Ta kývla a prostě řekla: „Jistě. Vždyť jsem nevěstka.“ V tu chvíli se soudci rozjasnila tvář. „Povstaňme,“ řekl, „a uctěme slovo pravdy, jež tu zaznělo. Jen soudce ví, jak je vzácná v soudní síni a jak je vzácný člověk, který neponíží sebe ani soudce lží. Tobě, ženo, za tu pravdu dávám milost. Můžeš jít.“

     Žena odešla a došlo na lichváře. I jeho se soudce zeptal, zda ví, proč je tady. Ale lichvář byl člověk bystrý. Pochopil, jak velikou cenu má pravda. Široce se usmál a pak řekl: „Ovšem. Vždyť jsem nevěstka!“

     Co už se lidstvo natrápilo s pojmem „pravda“! Kolik sporů - od suchých pracovních až po divoké vášně - vzniká z toho, že každý „má svou pravdu“ a je ochoten se za ni bít. Židovská moudrost o tom říká: „Když se dva hádají a jeden má 55 % pravdy, je to dobré a není proč se přít. Má-li někdo 65 % pravdy, je to už trochu

Nahrávám...
Nahrávám...