dnes je 23.7.2024

Input:

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

30.4.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

Důchodové pojištění u zaměstnanců na dohodu o provedení práce

DOTAZ Č. 1

Jak je to s důchodovým pojištěním zaměstnanců, kteří pracují na základě dohody o provedení práce, a jak u uchazečů o zaměstnání?

     Zaměstnanci pracovně činní na základě dohody o provedení práce nejsou z této činnosti účastni důchodového pojištění, stejně jako nejsou z tohoto titulu účastni nemocenského pojištění zaměstnanců.

     Osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání jsou účastny důchodového pojištění po celou dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci (před 1. říjnem 2004 hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání). Dále jsou účastny důchodového pojištění po dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, i když jim podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, avšak nejvýše v rozsahu tří let. Tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod (jednotlivé úseky vedení v evidenci bez pobírání uvedených podpor se postupně sčítají, až doba evidence dosáhne celkem tři roky.

     Není přitom rozhodné, jak dlouhé období je mezi jednotlivými úseky evidence.) a nezapočítává se do ní doba tzv. dobrovolné účasti na důchodovém pojištění z důvodu vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání. Osoba starší 18 let totiž může podat přihlášku k účasti na důchodovém pojištění za dobu, po kterou byla vedena v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, pokud jí po dobu této evidence nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Podání přihlášky k účasti na důchodovém pojištění z uvedeného důvodu není časově omezeno. Pojistné za takovou dobu však nelze zaplatit po uplatnění žádosti o přiznání důchodu, pro jehož nárok a výši má být daná doba započtena.

     Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a v rozsahu nejvýše tří let i po dobu, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležejí, je náhradní dobou pojištění. Pro vznik nároku na důchod se hodnotí plně, pro výši procentní výměry důchodu se hodnotí v rozsahu 80 %. Pokud se osoba přihlásí dobrovolně k účasti na důchodovém pojištění z důvodu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, pak se doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, po kterou se přihlásila k účasti na pojištění a za kterou zaplatila pojistné, považuje za dobu pojištění a hodnotí se pro nárok na důchod i pro výši jeho procentní výměry plně.

PŘÍKLAD

Žadatel o starobní důchod byl před vznikem nároku na tento důchod veden v evidenci uchazečů o zaměstnání v různých časových intervalech celkem pět let, z toho podporu v

Nahrávám...
Nahrávám...