dnes je 23.7.2024

Input:

Stres - a co s ním?

4.12.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

„Existuje jediný způsob, jak se stresu vyhnout - zemřít“. Hans Selye

     Stres je zvláštní fenomén, o kterém už bylo popsán nespočetně stran. Nejen že je tu stále s námi, ale díky narůstajícím požadavkům a zrychlujícímu se tempu života se objevuje stále častěji. Dá se mu vyhnout? Lze žít bez něj? Je stres jenom škodlivý? Je možné proti němu bojovat? A jakými způsoby? Tím vším se budeme zabývat v novém seriálu, jehož první díl jste právě začali číst.

     Stres, i když v jiné podobě, prožívali již lidé v době kamenné a těžko se dá předpokládat, že by v nejbližších letech úplně vymizel. Dnes je běžně užívaným pojmem. Kdo z nás někdy neřekl: „Jsem ve stresu.“, „Mám stres.“, „Jsem stresován.“? Zvykli jsme si jím označovat všechny možné okolnosti a podněty každodenního života, které nám jsou nějak nepříjemné. Není divu, stres nás provází celým našim životem - ve škole, v zaměstnání, na ulici, v dopravních prostředcích. Za „otce stresu“ je považován Hans Bruno Selye, kanadský fyziolog, endokrinolog a psycholog, který jako první slovo stres do biologických věd uvedl (původně se jednalo o ryze technický termín). Ačkoliv za dlouhá desetiletí zkoumání existuje velké množství definic, žádná z nich nedošla všeobecného uznání. Zřejmě proto, že stres je fenoménem přesahujícím hranice několika vědních disciplín a je těžké ho v jedné definici plně vystihnout. Navíc co autor, to jiný názor. Nejčastěji se však používá nejrůzněji modifikovaná definice H. Selyeho, který stres popsal jako nespecifickou stereotypní odpověď organismu na nadměrné zatížení. Stresové situace jsou vlastně zesílením, vystupňováním běžných životních nároků na člověka.

     V literatuře se můžeme setkat s několika významy slova stres. Nejčastěji bývá popisován jako soubor změn, odpověď organismu na stresující činitele. Jindy zase jako celá těžká situace či stav člověka (organismu) vystaveného nepříznivým vlivům prostředí. Někteří autoři dokonce jako stres označují i podmínky, okolnosti či nepříznivé faktory, které na člověka působí. Ty však bývají častěji označovány jako tzv. stresory.

     Asi každého napadne otázka, zda se lze stresu vyhnout anebo ho z lidského života odstranit. Nelze. Stres je všudypřítomnou součástí našeho života, stejně jako jídlo nebo láska. Provází nás každý den, celý život, ať už v rovině pracovní, rodinné nebo sociální. Setkává se s ním kdokoliv z nás, nezávisle na věku, pohlaví, postavení či vzdělání. Odlišná je pouze míra, intenzita a prožívání stresu.

Nahrávám...
Nahrávám...