dnes je 20.4.2024

Input:

Uplatnění úroku z úvěru ze stavebního spoření

16.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

10.576
Uplatnění úroku z úvěru ze stavebního spoření

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Dotaz

Náš zaměstnanec by si chtěl uplatnit v rámci ročního zúčtování daně úroky z úvěru ze stavebního spoření na rekonstrukci rodinného domu. Majitelem rodinného domu je otec zaměstnance, zaměstnanec má v rodinném domě se svou rodinou trvalé bydliště. Účastníky úvěrové smlouvy jsou náš zaměstnanec s manželkou.

Může si tento zaměstnanec uplatnit úroky z úvěru na základě trvalého pobytu, když není majitelem nemovitosti? Případně jaké doklady potřebuje k uplatnění nároku?

Právní předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 4b ZDP

  • § 38l ZDP

Odpověď

Bytovou potřebou se pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí mimo jiné i údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru (§ 4b ZDP).

 Od základu daně lze odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření (sníženým o státní příspěvek poskytnutý podle zvláštních právních předpisů), pokud prostředky získané z úvěru byly použity na financování bytových potřeb (nesmí se jednat o bytovou výstavbu,

Nahrávám...
Nahrávám...