dnes je 23.7.2024

Input:

VE ZKRATCE - Autorskoprávní vztahy a důchodové pojištění

6.11.2008, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

     Na základě novely zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. se od 1. ledna 2009 mění pojištění osob, které vykonávají činnost na základě autorskoprávních vztahů a pojištění osob vykonávajících činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu. Pokud lidé vykonávají uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorského zákona, a nebo vykonávají činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu, nově se bude považovat za výkon samostatné výdělečné činnosti (SVČ) vždy, aniž by podmínkou bylo prohlášení o soustavnosti výkonu této činnosti tak jako dosud.

     Za příjmy ze SVČ u osob vykonávajících uměleckou či jinou tvůrčí činnost, kterým vznikne účast na důchodovém pojištění v roce 2009, se nepovažují odměny za užití téhož díla, jde-li o druhou nebo další licenční smlouvu k dílům vyhotoveným nebo provedeným před 1. 1. 2009, nebo pokud byla licenční smlouva uzavřena před 1. 1. 2009. Toto však neplatí v případě, je-li předmětem druhé nebo další licenční smlouvy aktualizace díla. U činnosti konané vlastním jménem a na vlastní odpovědnost se za příjmy z

Nahrávám...
Nahrávám...