dnes je 23.7.2024

Input:

Výpočet pojistného pro účely zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

21.7.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

     Novelou zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, došlo v § 15a k omezení placení pojistného zavedením tzv. maximálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného. Maximální vyměřovací základ činí 48násobek průměrné mzdy, pro rok 2008 pod 1 034 880 Kč. Znamená to, že při dosažení maximálního vyměřovacího základu se z příjmu zaměstnance nad tuto výši sociální pojištění neodvádí.

     Při výpočtu pojistného pro účely zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je třeba vycházet při výpočtu pojistného placeného zaměstnavatelem z ustanovení § 12 vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů: „Pojistné si vypočítává zaměstnavatel ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle zvláštního zákona. Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které v tomto období zaměstnavatel zaměstnával. K výpočtu použije sazbu uvedenou v příloze této vyhlášky pro příslušnou kategorii určenou podle převažující základní činnosti tvořící předmět podnikání zaměstnavatele.“

     Podle stanoviska

Nahrávám...
Nahrávám...