dnes je 21.6.2024

Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Odcizení služebního vozidla svěřeného zaměstnanci k plnění pracovních úkolů

7.5.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty
Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 3177/2006 Datum rozhodnutí: 11. 9. 2007 
Právní problematika: odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou odcizením služebního vozidla svěřeného mu k plnění pracovních úkolů 
Ustanovení právních předpisů: § 250, § 273, § 274 a § 301 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Právní věta:

Jednou ze základních povinností vyplývajících zaměstnanci z pracovněprávního vztahu je i povinnost chránit majetek zaměstnavatele před jeho ztrátou (odcizením). Porušením této povinnosti a příčinou vzniku škody, kterou je pak zaměstnanec povinen zaměstnavateli nahradit, může být rovněž situace, kdy zaměstnanec řádně nezabezpečí služební automobil, který mu byl svěřen k plnění pracovních úkolů a který je oprávněn po dohodě se zaměstnavatelem parkovat v místě svého bydliště, a tento automobil bude následně odcizen.

Komentář:

Dle ustanovení § 250 zákoníku práce odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí. S výjimkou odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat (§ 252 zákoníku práce), a odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů (§ 255 zákoníku práce) je přitom zaměstnavatel povinen v této souvislosti prokázat zavinění zaměstnance.

Aby zaměstnanci vznikla povinnost k náhradě škody podle výše uvedeného ustanovení zákoníku práce, musí být současně splněny následující předpoklady:

  • porušení povinnosti zaměstnancem, a to při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Co se rozumí plněním pracovních úkolů a co lze podřadit pod úkony, které jsou konány v přímé souvislosti s ním, vymezuje zákoník práce v ustanoveních § 273 a § 274.

  • vznik škody;

  • příčinná souvislost mezi porušením pracovních povinností a vznikem škody (tzv. kauzální nexus);

  • zavinění na straně zaměstnance.

V dotčeném sporu se soud potýkal s otázkou, zda lze dovodit povinnost zaměstnance k této náhradě v souvislosti s odcizením služebního vozidla. Zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy jako „department manažer“. K plnění jeho pracovních úkolů mu zaměstnavatel svěřil služební automobil s tím, že zaměstnanec byl oprávněn ho ukládat (parkovat) v místě svého bydliště. Jednoho dne v pozdních nočních hodinách zaměstnanec zaparkoval služební automobil právě tam. Poté, co vozidlo uzamkl, uložil klíče do igelitové tašky, kterou položil na chodník na pravé straně vozidla, a asi 10 minut uklízel věci v

Nahrávám...
Nahrávám...