dnes je 23.7.2024

Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Odvolání proti lékařskému posudku

3.7.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty
Soud: Nejvyšší správní soud Spisová značka: 3 Ads 73/2007 Datum rozhodnutí: 14. 11. 2007 
Právní problematika: odvolání proti lékařskému posudku v pracovněprávních věcech a jeho možný soudní přezkum 
Ustanovení právních předpisů: § 41 odst. 1 písm. a) a § 52 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 77 a § 77a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a § 65 odst. 1 a § 70 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, všechny ve znění pozdějších předpisů 

Právní věta:

Rozhodnutí správního úřadu vydané podle ustanovení § 77a zákona o péči o zdraví lidu a týkající se návrhu na přezkoumání lékařského posudku ve věcech zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci nezakládá, nemění, neruší ani závazně neurčuje práva nebo povinnosti, a proto není rozhodnutím, které by bylo možné přezkoumat v rámci správního soudnictví.

Komentář:

Součástí závodní preventivní péče je též provádění lékařských preventivních prohlídek, a to za účelem posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci. Zákoník práce s tím počítá hned na několika místech, mj. v souvislosti s povinností zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou, pro něho vhodnou práci. Podle ustanovení § 41 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen tak učinit v případě, že zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci. Podkladem pro převedení na jinou práci je zde zaměstnavateli lékařský posudek vydaný jeho smluvním zařízením (lékařem) závodní preventivní péče, popř. rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává.

Nezbytnou náležitostí lékařského posudku je též poučení o možnosti podat návrh na jeho přezkoumání. Jak předpokládá ustanovení § 77 odst. 2 zákona o péči o zdraví lidu, má-li pacient, k jehož zdravotnímu stavu byl lékařský posudek vydán (v našem případě zaměstnanec), nebo osoby, pro které v souvislosti s vydáním tohoto posudku vyplývají povinnosti (v našem případě zaměstnavatel), zato, že lékařský posudek je nesprávný, mohou podat návrh na jeho přezkoumání. Návrh se podává vedoucímu zdravotnického zařízení, a to prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval. Pokud by šlo o lékaře poskytujícího zdravotní péči vlastním jménem, je třeba návrh na přezkoumání podat přímo jemu.

Pro podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku stanoví zákon o péči o zdraví lidu lhůtu 15 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Pokud žádná z dotčených stran návrh nepodá, je lékařský posudek platný ode dne jeho prokazatelného předání pacientovi. Jestliže bude naopak takový návrh podán a vedoucí zdravotnického zařízení nebo lékař návrhu na přezkoumání lékařského posudku nevyhoví, postoupí ho jako odvolání do 30 dnů od doručení správnímu úřadu, který vydal rozhodnutí o registraci tohoto zdravotnického zařízení nebo je jeho zřizovatelem.

Správní úřad se při svém rozhodování o odvolání proti lékařskému posudku řídí ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání

Nahrávám...
Nahrávám...