dnes je 24.2.2024

Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Odvolání zaměstnance z funkce

14.8.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty
Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 854/2007 Datum rozhodnutí: 15. 4. 2008 
Právní problematika: odvolání zaměstnance z funkce ředitele školy, procesní obrana proti takovému odvolání 
Ustanovení právních předpisů: § 33 odst. 3 a § 73 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), oba ve znění pozdějších předpisů 

Právní věta:

Pokud se chce vedoucí zaměstnanec, který byl do své funkce jmenován zřizovatelem, úspěšně bránit odvolání z této funkce a prokázat naléhavý právní zájem na určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, musí jeho žaloba směřovat vůči dvěma subjektům společně - proti zaměstnavateli, s nímž má uzavřen pracovněprávní vztah, a současně proti zřizovateli, který ho z funkce odvolal.

Komentář:

S účinností od 1. 1. 2007 znají pracovněprávní předpisy už pouze dva způsoby založení pracovního poměru - uzavření pracovní smlouvy a jmenování na vedoucí pracovní místo. Jak vyplývá z ustanovení § 33 odst. 3 zákoníku práce, jmenováním na vedoucí pracovní místo se pracovní poměr zakládá v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis, a dále v případech výslovně uvedených v tomto ustanovení zákoníku práce. Pokud by k obsazení vedoucího pracovního místa jmenováním mělo dojít za trvání pracovního poměru (u zaměstnance, kterému pracovní poměr vznikl již dříve, a to nejčastěji na základě uzavření pracovní smlouvy), jde ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 zákoníku práce o změnu pracovního poměru, konkrétně v druhu práce.

Jedním ze zvláštních právních předpisů, které upravují jmenování na vedoucí pracovní místo, je také školský zákon. V části týkající se tzv. školské právnické osoby, konkrétně v ustanovení § 131 odst. 1 a 2, školský zákon stanoví, že statutárním orgánem této právnické osoby je ředitel a že kompetentní k jeho jmenování (a stejně tak k odvolání) je zřizovatel. Pokud jde o školu ve formě příspěvkové organizace zřízené např. územním samosprávným celkem, v jejím čele stojí rovněž ředitel a jmenování coby způsob založení jeho pracovního poměru vyplývá z ustanovení § 33 odst. 3 písm. e) zákoníku práce. Také tady má pravomoc ke jmenování (odvolání) zaměstnance z funkce zřizovatel této příspěvkové organizace (viz ustanovení § 33 odst. 4 písm. e) a § 73 odst. 1 zákoníku práce).

Školský zákon se zabývá též otázkou odvolání ředitele školy (školské právnické osoby) z jeho funkce. V této souvislosti přitom vyjmenovává důvody, pro které zřizovatel ředitele odvolat musí (viz ustanovení § 166 odst. 4 školského zákona) a kdy jej odvolat může (viz ustanovení § 166 odst. 5 téhož zákona). Odvolání z

Nahrávám...
Nahrávám...