dnes je 25.2.2024

Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Srozumitelnost právního úkonu, výpověď daná v cizím jazyce

19.6.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty
Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 1760/2007 Datum rozhodnutí: 11. 3. 2008 
Právní problematika: srozumitelnost právního úkonu, výpověď z pracovního poměru daná zaměstnanci a sepsaná v jiném než českém jazyce 
Ustanovení právních předpisů: § 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 50 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Právní věta:

Pokud zaměstnavatel dá svému zaměstnanci výpověď z pracovního poměru v jiném než českém jazyce, neznamená tato skutečnost sama o sobě, že by šlo o neplatný právní úkon, a to pro jeho nesrozumitelnost. Vždy je třeba zkoumat, nakolik byl zaměstnanec vzhledem k okolnostem, za kterých byla výpověď dávána, a poměrům, které u zaměstnavatele panují, schopen obsahu takového právního úkonu porozumět.

Komentář:

Jedním z předpokladů platnosti právního úkonu (a to i právního úkonu v pracovněprávních vztazích) je vedle určitosti, svobody a vážnosti též jeho srozumitelnost. Zejména u zaměstnavatelů se zahraničním kapitálem se lze velice často setkat s tím, že pracovní smlouva je sepisována ve dvojjazyčném provedení (v češtině a poté v jazyce, kterým se u zaměstnavatele na manažerských pozicích skutečně „mluví a jedná“). V mnohem menší míře je možné narazit na situaci, kdy je pracovněprávní úkon činěn pouze v cizím jazyce, natož aby tímto úkonem byla výpověď z pracovního poměru zaměstnanci české státní příslušnosti, jehož pracovněprávní vztah se řídí zákoníkem práce.

Takový případ byl ale předmětem dotčeného soudního sporu. V něm se zaměstnanec žalobou domáhal, aby bylo určeno, že výpověď z pracovního poměru, která mu byla doručena ze strany zaměstnavatele a odůvodněna jeho zrušením v důsledku špatné ekonomické situace, je neplatná. Svoji žalobu postavil zaměstnanec mj. na argumentu, že ačkoliv byl pracovní poměr mezi účastníky sjednán podle českého práva (pracovní smlouva i dohoda o její změně byly sepsány v českém jazyce) a z žádného smluvního ujednání mezi nimi nevyplývá, že by dokumenty týkající se jejich pracovního poměru mohly být vyhotoveny v jiném než českém jazyce, předal zaměstnavatel zaměstnanci dopis sepsaný v německém jazyce, jehož překladem pak zaměstnanec dospěl k závěru, že se

Nahrávám...
Nahrávám...