dnes je 23.7.2024

Input:

Zaměstnanecké půjčky z pohledu daňového

4.12.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     Mezi celou řadu zaměstnaneckých výhod, které může zaměstnavatel poskytnout svým zaměstnancům, patří také půjčka bez úroku nebo s úrokem nižším než v případě sjednání půjčky u peněžního ústavu.

1. PLNĚNÍ OSVOBOZENÉ OD DANĚ ZÁVISLÉ ČINNOSTI

     Od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je v souladu s ust. § 6 odst. 9 písm. l) zákona o daních z příjmů (ZDP) osvobozeno zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s poskytováním bezúročných půjček nebo půjček s úrokem nižším, než je obvyklé, v následujících případech:

  • na bytové účely do výše 100 000 Kč,

  • k překlenutí tíživé finanční situace do výše 20 000 Kč,

  • při postižení živelní pohromou do výše 1 000 000 Kč na bytové účely,

  • při postižení živelní pohromou do 200 000 Kč k překlenutí tíživé finanční situace.

Poznámka: Podle ust. § 24 odst. 10 ZDP se pro účely zákona o daních z příjmů živelní pohromou rozumí povodeň a záplava, nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/hod., krupobití, sesouvání půdy, skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouváním nebo zřícením lavin a zemětřesení představující alespoň 4. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení. Z uvedeného textu plyne, že o živelní pohromu se nebude jednat v případech, kdy škodu způsobil lidský faktor.

     Aby mohlo být plnění ve formě neplacení úroku u zaměstnance osvobozeno, musí být splněna také podmínka, že půjčka bude zaměstnavatelem poskytnuta z následujících zdrojů:

  • z FKSP podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,

  • u zaměstnavatele, na kterého se vyhláška o FKSP nevztahuje ze sociálního fondu nebo ze zisku po jeho zdanění.

2. PLNĚNÍ PODLÉHAJÍCÍ DANI ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

     Odlišně bude z daňového hlediska posuzován případ, kdy zaměstnavatel poskytne svému zaměstnanci půjčku v jiném případě, než je uvedeno v ust. § 6 odst. 9 písm. l) ZDP např. na jiné než vymezené účely nebo ve vyšší částce.

Příklad č. 1

Zaměstnavatel poskytl dvěma zaměstnancům půjčky, které podléhají zdanění:

  • půjčku na stavbu chaty.

  • půjčku na bytové účely ve výši 170 000 Kč.

Od daně z příjmů je osvobozena pouze půjčka do 100 000 Kč.

     Vlastní přijetí návratné půjčky zdanitelným příjmem není, ale dani ze závislé činnosti podléhá zvýhodnění plynoucí zaměstnanci ve formě ušetřeného úroku, který by jinak zaměstnanec musel uhradit peněžnímu ústavu. Zaměstnavatel má při stanovení úroku, který bude příjmem zaměstnance, povinnost vzít v úvahu všechny související skutečnosti, za kterých jsou peněžními ústavy půjčky poskytovány. Výše obvyklého úroku nemusí být stejná za celou dobu splácení půjčky, protože zaměstnavatel má povinnost přihlédnout k výši úroků obvykle

Nahrávám...
Nahrávám...