dnes je 23.7.2024

Input:

ZAREGISTROVALI JSTE?

19.6.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

     V souvislosti s povinností podnikatele činit právní úkony pod svou firmou (srov. § 8 odst. 1 obchodního zákoníku) bych si Vás dovolila v následujícím textu upozornit na významnou změnu spojenou s touto povinností podnikatele. Dne 21. prosince 2007 byl pod č. 344/2007 ve Sbírce zákonů (částka 108/2007) publikován zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost zákona č. 344/2007 Sb., a tedy účinnost novely obchodního zákoníku a přestupkového zákona, byla stanovena na první den třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení - novela nabyla účinnosti 1. března 2008.

     V rámci novelizace obchodního zákoníku došlo ke změnám v právní úpravě obchodních listin, v právní úpravě obchodního rejstříku, v oblasti podnikání zahraničních fyzických osob v České republice, v ustanoveních o tzv. finančním zajištění a k drobné novelizaci došlo také v právní úpravě akciové společnosti. V této souvislosti upozorňuji na změnu § 13a odst. 1 obchodního zákoníku, který v souladu s požadavky první směrnice EU 1) rozšířil povinnost každého podnikatele uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle nejen na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách, ale rovněž i na smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu („internetové stránky“). Výše uvedené pak rovněž dopadá i na zahraniční podnikatele, pokud jde o jejich podniky či organizační složky na území republiky. Pro úplnost informace pak uvádím, že podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku pak mají stále povinnost uvádět též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního

Nahrávám...
Nahrávám...