dnes je 23.7.2024

Input:

Znáte odpověď?

30.8.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty
 1. Zaměstnavatel před pracovní cestou určil zaměstnanci, že má jako dopravní prostředek použít vlak. Zaměstnanec po té požádal zaměstnavatele o souhlas s uskutečněním této cesty svým soukromým osobním automobilem. Protože zaměstnavatel zaměstnanci vyhověl, přísluší zaměstnanci náhrada jízdních výdajů ve výši součtu základní náhrady a náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Tvrzení:

  1. je pravdivé, protože zaměstnanec použil své soukromé vozidlo s předchozím souhlasem zaměstnavatele;

  2. není pravdivé, protože zaměstnavatel nařídil použití vlaku a zaměstnanci tak přísluší náhrada jízdních výdajů ve výši ceny jízdenky vlakem, i když ve skutečnosti použil se souhlasem zaměstnavatele své vozidlo.

 2. Pokud zaměstnanec používá na pracovních cestách v obci, ve které má místo výkonu práce, městskou hromadnou dopravu, nemusí zaměstnavateli předkládat k vyúčtování jízdních výdajů jízdenky MHD. Tvrzení:

  1. je pravdivé, neboť cena jízdenek MHD v příslušné obci je zaměstnavateli známa, stejně jako počet jízd uskutečněných zaměstnancem při pracovní cestě;

  2. není pravdivé, protože náhrada jízdních výdajů se poskytuje zaměstnanci v prokázané výši, tj. ve výši podle předložených jízdenek.

 3. Pokud zaměstnanec vyhoví zaměstnavateli a na pracovní cestu použije svůj soukromý automobil, v jehož technickém průkazu není uveden žádný údaj o spotřebě pohonných hmot, proplatí mu zaměstnavatel náhradu za spotřebované pohonné hmoty s použitím průměrné spotřeby zjištěné z údajů prodejce nebo výrobce uvedených v prodejní dokumentaci. Tvrzení:

  1. je pravdivé, protože podle vyhlášky č. 245/2006 Sb., o

Nahrávám...
Nahrávám...