dnes je 29.7.2021

Nejnovější

Výběr z odpovědí na frekventované dotazy k nové úpravě dovolené od 1. ledna 2021 - 5. částGarance

23.7.2021, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Zdeněk Schmied STRUČNĚ K POVAZE A NĚKTERÝM ODLIŠNOSTEM DODATKOVÉ DOVOLENÉ Od dovolené za kalendářní rok, popřípadě její poměrné části, se odlišuje dodatková dovolená , která je samostatně upravena v § 215 ZP . Tuto dovolenou nelze také zaměňovat za smlouvou či vnitřním předpisem prodlouženou - tzv ...

Osm hezkých sesterGarance

23.7.2021, MUDr. Karel Nešpor, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uměřenost, realismus, věcnost, střízlivost, přizpůsobivost, skromnost, objektivnost a jednoduchost jsou půvabné sestřičky. Tato slova lze zaměňovat, někdo může být např. střídmě nebo jednoduše oblečený, to či ono střízlivě nebo objektivně posoudit a na určitou…

Cesty do zahraničí a následný výkon práce v době covidovéGarance

22.7.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Epidemie onemocnění COVID-19 v České republice po určitou dobu ustupovala, s přicházejícími prázdninami, čerpáním dovolené i s uvolněním některých omezujících opatření a s tím souvisejícími častějšími kontakty mezi lidmi začala opět nabírat sílu. Na tuto…

Přehled judikatury trochu jinak - Ukončení pracovního poměru z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnanceGarance

14.7.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Troufám si říci, že je to jedna z těch situací v pracovněprávním vztahu, kdy si zaměstnavatelé nebyli doposud stoprocentně jistí a svářilo se v nich „sociální cítění” s potřebou neplatit něco „zbytečně”. Na mysli mám případ, kdy poskytovatel pracovnělékařských…

Přehled judikatury trochu jinak - Změna rozvrhu týdenní pracovní dobyGarance

14.7.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ten soudní spor se týkal platnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí a posléze dokonce okamžitým zrušením pro porušení „pracovní kázně” zaměstnancem. Za pozornost stojí rozhodnutí soudu v tomto sporu kvůli tomu, v čem to údajné porušení povinnosti podle…

Přehled judikatury trochu jinak - Nejnižší úrovně zaručené mzdyGarance

14.7.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ta mzda je sice v ustanovení § 111 ZP označena jako minimální, a tedy by se zdálo, že je obecně nejnižší možnou odměnou za práci a stačí výši mzdy poměřovat právě a jenom s ní. Zaměstnavatelé ale až na výjimky vědí, že existují ještě nejnižší úrovně zaručené…

Příběhy k zamyšlení - Divočák a liškaGarance

12.7.2021, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavel Náhlovský Trocha roztěkanosti, anebo naopak bdělá pozornost? Z každodenního života známe dobře obojí. Liška běžela lesem. Neslyšela zvuky zápasících zvířat, ani lovce hledající kořist. „Jak je tu krásně,” pomyslela si. Po chvíli přiběhla k divočákovi, který si usilovně brousil kly o strom. ...

Nepřijmutí dítěte zaměstnankyně do školkyGarance

12.7.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Eva Dandová Dotaz Musíme jako zaměstnavatel souhlasit s žádostí o neplacené volno od zaměstnankyně, která po ukončení rodičovské dovolené nemá možnost umístit své dítě do školy? V případě, že můžeme žádost odmítnout, co máme vykazovat do docházky zaměstnance - neomluvenou absenci? Právní předpisy ...

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a nároky zaměstnancůGarance

12.7.2021, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jan Vácha Dotaz K 10. 9. rušíme naší pobočku v jižních Čechách. Je zajištěný nový zaměstnavatel, který tuto pobočku převezme. Chceme k němu převést i naše zaměstnance, ovšem někteří odmítají převedení a požadují od nás odstupné. Sami výpověď dát nechtějí. Chci se zeptat na správný postup v obou ...

Cesty zaměstnanců na pracoviště z pohledu cestovních náhradGarance

12.7.2021, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Karel Janoušek Dotaz Máme po republice několik pracovišť obsazených cca. 7-10 lidmi pracujícími na směny. Někteří pracovníci jsou v lokální v docházkové či dojezdové ( do 15 min.) vzdálenosti. Bohužel někteří pracovníci (vzhledem k nedostatku pracovních sil) dojíždějí autobusem, vlakem či vlastním ...

více článků
Nejčtenější

Úskalí odměňování zaměstnanců mzdouArchiv

10.1.2017, JUDr. Jaroslav Škubal, Adam Jaroš, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jaroslav Škubal, Adam Jaroš Odměňování zaměstnanců má svá pravidla, která zaměstnavatelé musí respektovat. Podívejme se na ně pozorněji. MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA Úprava odměňování obsažená v zákoníku práce je relativně benevolentní ve smyslu toho, jaké mzdové složky je zaměstnavatel povinen zaměstnanci ...

Trable mzdových účetníchArchiv

8.4.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Růžena Klímová ZÁPOČTOVÝ LIST A ÚŘAD PRÁCE Při skončení zaměstnání je zaměstnavatel povinen vydat potvrzení o zaměstnání a zaměstnanec může požádat o přílohu k tomuto potvrzení, kde se uvádí veškeré údaje nutné pro poskytnutí podpory v nezaměstnanosti či rekvalifikaci příslušným úřadem práce. V  ...

Finanční postihy zaměstnancůGarance

4.4.2016, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada, Zdroj: Verlag Dashöfer

V pracovněprávních vztazích se objevují situace, kdy zaměstnavatelé postihují finančním způsobem zaměstnance za porušení jejich povinností (dle dřívější terminologie porušení pracovní kázně) nebo z důvodu špatných pracovních výsledků. V tomto článku se tak…

Scény ze života neznámých celebrit - Bohužel jsou dvaGarance

13.1.2017, Daniela Fischerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Daniela Fischerová Napíšu to rovnou: je to jeden z nejkrásnějších mužů, které znám. Až na to, že není jeden, ale dva. „Já jsem Úspěch.” podal mi pěstěnou ruku. Na hrudi měl vytetovaného tygra ve skoku. Okouzlením mi zeslábla kolena. Ano, varovali mě předem, že je snadné se do něj zamilovat. Propadají ...

Výpis ze zdravotnické dokumentaceArchiv

2.7.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak se má správně zajišťovat pro závodního lékaře výpis ze zdravotnické dokumentace vedené o zaměstnanci jeho registrujícím praktickým lékařem? Musí si ho zajistit zaměstnanec, nebo ho zajišťuje zaměstnavatel či si ho obstarává závodní lékař? Co všechno musí…

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 263/2021 Sb. novela vyhl. č. 114/2002 Sb. (vyšlo dne: 9.7.2021 v částce č. 115)
  • 264/2021 Sb. novela vyhl. č. 418/2001 Sb. (vyšlo dne: 9.7.2021 v částce č. 115)
  • 265/2021 Sb. novela vyhl. č. 329/2008 Sb. (vyšlo dne: 9.7.2021 v částce č. 115)
  • 270/2021 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech (vyšlo dne: 19.7.2021 v částce č. 117)
  • 271/2021 Sb. novela vyhl. č. 14/2005 Sb. a č. 48/2005 Sb. (vyšlo dne: 19.7.2021 v částce č. 118)
  • 272/2021 Sb. novela vyhl. č. 107/2005 Sb. (vyšlo dne: 19.7.2021 v částce č. 118)
  • 274/2021 Sb. novela zák. č. 326/1999 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 23.7.2021 v částce č. 120)
  • 282/2021 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 27.7.2021 v částce č. 123)
  • 284/2021 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím stavebního zákona (vyšlo dne: 29.7.2021 v částce č. 124)
  • 285/2021 Sb. novela zák. č. 117/1995 Sb. a č. 586/1992 Sb. (vyšlo dne: 27.7.2021 v částce č. 125)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Cestovní náhrady 2019
10. 6. 2019, Praha
Jaroslava Pfeilerová

Cílem semináře je seznámit posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Storytelling v personální a manažerské praxi
10. 6. 2019, Praha
Mgr. Monika Nevolová

Dobrý příběh je cestičkou k úspěchu – nejen ve filmu a v divadle, ale také ve firmě. Hodí se marketingovým specialistům, tak manažerům i personalistům. Už Vás nebaví přesvědčovat a prezentovat? Začněte vyprávět. Nevíte-li jak, je tento workshop určený právě Vám. Dozvíte se odpovědi na otázky: - Jak motivovat, angažovat a inspirovat prostřednictvím technik příběhu (nejen) knástupu do firmy? - Jak zohlednit a upravovat sdělení podle toho, komu ji říkáme? - Jak propagovat dobré jméno a brand společnosti či produkt? - Jak efektivně komunikovat sposluchači?

Zaměstnávání cizinců v České republice
25. 6. 2019, Praha
Mgr. Matěj Daněk

Školení Zaměstnávání cizinců v ČR představí základní principy zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států. Dále bude vysvětlena problematika získávání povolení k zaměstnání, pobytových víz a dlouhodobých pobytů či zvláštních povolení.

Mzdová účetní - začínáme
19. - 20. 9. 2019, Praha
Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář má za cíl seznámit účastníky s personalistikou firmy, s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejících. Příklady k výpočtům jsou voleny ze situací, které mohou reálně nastat (exekuce zaměstnanců, výpočet nezabavitelného minima, zúčtování záloh daně, roční vyúčtování daní z příjmů u zaměstnanců aj.)

Motivace a odměňování zaměstnanců
17. 10. 2019, Praha
Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními zásadami, metodami a praktickými nástroji účinné motivace zaměstnanců a upozornit na nejčastější chyby, kterých se organizace i vedoucí při motivaci a odměňování zaměstnanců dopouštějí. Metodou semináře je výklad, ilustrace praktických příkladů, moderovaná diskuse a výměna zkušeností.

Daňový kalendář
červenec 2021
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Nejbližší daňová povinnost:
30.7.2021 - úhrada srážkové daně FO

Další povinnosti tohoto dne...
PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba přihlášení a zakoupení produktu

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
30.7.2021 - úhrada srážkové daně FO

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 28.7.2021
 1 EUR25,63 CZK (-0,05)
 1 USD21,7 CZK (-0,04)
 1 GBP30,11 CZK (+0,07)
 100 RUB29,54 CZK (+0,02)
 100 JPY19,72 CZK (-0,04)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,5 % platnost od 24.6.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1,25 % platnost od 24.6.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...