dnes je 23.7.2024

Input:

ÚŽASNÁ SÍLA CELKU - Podnikové systemické konstelace a jejich použití v managementu

13.9.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

     Systemické konstelace jsou poměrně nový a překvapivě jednoduchý nástroj systemického koučinku, moderní formy poradenství. Při systemickém koučinku je dáván důraz na prozkoumání souvislostí v celém systému. Co to v praxi znamená?

     Když se podnik nevyvíjí podle našich představ, nemusí být příčina vždy jen v nedostatečně kvalifikovaných zaměstnancích, v neschopném vedoucím nebo v chybějících finančních prostředcích. Přesto jsme zvyklí hledat příčiny potíží a neúspěchů, jako by byly vytrženy z kontextu celku. Když potom takovou černou ovci ve firmě nalezneme - ať už je to osoba, celé oddělení, chyba ve výrobním procesu, strukturální příčina atd. - pocítíme jakousi radost a úlevu. Konečně můžeme proti „tomu“ něco dělat, odstranit to, bojovat s tím. Někdy to pomůže, mnohdy ovšem ne. Pouze se jádro symptomu (problém) přenese někam jinam. Další hledání jiné singulární příčiny následuje a tak dále.

     Popsaný postup je pro nás nejen pohodlný (nemusíme pátrat tam, kde by to bylo možná pro nás samé zneklidňující), ale zdá se nám i jediný možný. Pokud bychom totiž v rámci úplnosti analýzy chtěli prozkoumávat všechny možné souvislosti mezi jednotlivými částmi podniku, a k tomu ještě přibrali do našeho pátrání externí faktory, jako jsou naši klienti, dodavatelé, trh, konkurence atd., pravděpodobně bychom brzy skončili ve svěrací kazajce. Každý i jednoduchý podnik představuje tak komplexní systém, že celková analýza všech souvislostí je jen velice obtížná a časově nesmírně náročná.

     Kromě toho jsou vztahy něco, co je jen těžko definovatelné a měřitelné. Přesto ví každý manager, jak důležité jsou právě vztahy, tj. pocitové, často podpovrchové souvislosti mezi osobami, ale i mezi kolektivy - vztah osobního oddělení jako celku k výrobě jako k celku může být například z osmdesáti procent definován mezilidskými pocity a pouze z dvaceti procent racionálními kritérii.

Exaktní a intuitivní aspekty managementu

     Systemický management se tedy ocitá v nezáviděníhodné roli někoho, kdo musí zkoumat jak to, co je exaktní, tak i to, co se těžko dá definovat za pomoci čísel, tabulek a grafů a z obou faktorů vyvodit závěry, které může obhájit například před valnou hromadou akcionářů nebo před správní radou. Ale nejen to - musí vyhodnotit, které vztahy z celého množství existujících vztahů jsou pro zadané úkoly důležité a které je možno ignorovat. Každý úspěšný manager si vyvine v průběhu své kariéry cosi jako intuici, za pomocí které bude rozhodovat ve zlomku času, který by byl potřeba pro exaktní analýzu. Nebude se při tom řídit svým rozumem, ale svým „čichem“ pro to, co je důležité a co není, pro to, který z obrovského množství jednotlivých možných kroků je ten, který vede k úspěchu. Existuje něco, co by nás v tomto intuitivním rozhodování mohlo podpořit a poskytnout nám jakousi „inspiraci k intuici“? Nějaká metoda, která by nám usnadnila pohled na celek? Nástroj zkoumání komplexních souvislostí a modelování nových situací? Odpověď je ano - právě to se děje v průběhu systemických podnikových konstelací.

     Konstelace nejsou vlastně nic jiného než postavení prostorového modelu „celku“ za pomoci lidských figurantů. Srozumitelně řečeno: vezmete několik nejlépe nezúčastněných lidí a postavíte z nich Váš osobní, vnitřní obraz struktury Vašeho podniku. Přitom můžete stavět buď osoby (např. ředitel, vedoucí výroby, vedoucí obchodu, účetní atd.), nebo strukturní celky (např. vrcholný management, produkce, dodavatel X, dodavatel Y, klientela atd.) nebo oba druhy míchat. Výsledný obraz může vypadat například jako na následujícím obrázku:

Kliknutím otevřete obrázek v novém okně

     Nyní přichází nejtěžší úkol, který mám vždy, když popisuji konstelace někomu, kdo je ještě nezažil. Když se nyní budete ptát jednotlivých zástupců stojících v rolích na jejich pocity a vztahy k ostatním, dostanete mnoho zajímavých informací a hlavně budou odpovědi figurantů překvapivě korelovat s tím, co se v podniku skutečně děje. Ano, funguje to Jistě to nebudou žádné velice exaktní informace (i když jsem již zažil i takové případy). Ve většině konstelací ale dostane kouč a s ním i klient možnost nahlédnout velmi

Nahrávám...
Nahrávám...