dnes je 23.7.2024

Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Zvýšená ochrana člena odborového orgánu při výpovědi z důvodu nadbytečnosti

21.7.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty
Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 172/2007 Datum rozhodnutí: 20. 11. 2007 
Právní problematika: odvolání proti lékařskému posudku v pracovněprávních věcech a jeho možný soudní přezkum 
Právní problematika: výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnance a ochrana člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele 
Ustanovení právních předpisů: § 52 písm. c) a § 61 odst. 2 až 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Právní věta:

Pro posouzení otázky, zda lze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby nadále zaměstnával člena příslušného odborového orgánu, kterému přísluší zvýšená ochrana a u něhož je dán výpovědní důvod spočívající v nadbytečnosti pro organizační změny, jsou rozhodující konkrétní okolnosti, za nichž k organizační změně u zaměstnavatele došlo. Přihlížet je nutno především k tomu, jaký dopad na plnění funkcí zaměstnavatele na jedné straně a na postavení zaměstnance (např. vzhledem k jeho osobním, rodinným a majetkovým poměrům) na straně druhé by jeho další zaměstnávání v prvém případě či skončení pracovního poměru ve druhém případě mělo. V tomto ohledu mají nepochybně význam také dosavadní pracovní výsledky a postoj zaměstnance k plnění pracovních úkolů.

Komentář:

Co zákoník práce účinný od 1. 1. 2007 převzal téměř v nezměněné podobě z předchozí právní úpravy, jsou povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k odborové organizaci při rozvázání pracovního poměru. Dle ustanovení § 61 odst. 1 zákoníku práce je výpověď z pracovního poměru nebo jeho okamžité zrušení povinen zaměstnavatel předem projednat s odborovou organizací. Dle odstavce 5 téhož ustanovení zákoníku práce musí pak zaměstnavatel s jinými případy rozvázání pracovního poměru odborovou organizaci seznámit, a to ve lhůtách s ní dohodnutých.

Pokud by měla být výpověď dána členu orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele, v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, je k výpovědi nebo okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen vyžádat si u odborové organizace její předchozí souhlas. Za předchozí souhlas se považuje též, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy o něj byla zaměstnavatelem požádána. Zaměstnavatel může

Nahrávám...
Nahrávám...